87 610 62 71
PRODUCENT ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA
Najwyższa jakość usług i produktów
Nowoczesny park maszynowy
Materiały Budowlane
Najlepiej znamy się na betonie
BETONY SPECJALNE i MOSTOWE

Betony Specjalne

 

Prefabet Ełk Sp. z o.o. w zależności od warunków i agresywności środowiska (stosując się wymagań specyfikacji technicznej/klienta), do realizacji inwestycji, wytwarza mieszanki betonowe w następujących klasach ekspozycji:

  • XC1 – XC4 (karbonatyzacja)
  • XF1 – XF4  (agresja spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem)
  • XA1 – XA3 (środowisko agresywnie chemicznie)
  • XD1 – XD3 (korozja chlorkowa)
  • XM1 – XM3 (agresja wywołana ścieraniem)

Mieszanki betonowe używane są m. in. przy budowach oczyszczalni ścieków, biogazowni, silosów itp.

Stosowane przez nas kruszywa i cement wysokiej jakości oraz odpowiednie domieszki sprawiają, że wytworzona mieszanka betonowa posiada wysokie parametry.

Posiadamy komputerowy system sterowania produkcją mieszanki betonowej, a także własne laboratorium, kontrolujące mieszankę betonową od momentu rozpoczęcia produkcji, poprzez transport, aż do jej wbudowania.

Wszystkie w/w betony produkowane przez Prefabet Ełk mogą być podawane z użyciem pompy.