87 610 62 71
PRODUCENT ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA
Najwyższa jakość usług i produktów
Nowoczesny park maszynowy
Materiały Budowlane
Najlepiej znamy się na betonie
BETONY SPECJALNE i MOSTOWE

Betony mostowe i kontraktorowe

Beton mostowy produkowany w Prefabet Ełk Sp. z o.o. jest przeznaczony do budownictwa mostowego i spełnia najwyższe  parametry jakościowe (mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość). Beton ten ma zastosowanie w konstrukcjach mostowych i wiaduktach.

Beton kontraktorowy wytwarzany przez Prefabet Ełk Sp. z o.o., to beton specjalnie zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał odpowiednie właściwości i posiadał odpowiednią urabialność, wodoszczelność. Stosowany jest głównie do pali fundamentowych.

Stosowane przez nas kruszywa i cement wysokiej jakości oraz odpowiednie domieszki sprawiają, że wytworzona mieszanka betonowa posiada wysokie parametry.

Posiadamy komputerowy system sterowania produkcją mieszanki betonowej, a także własne laboratorium, kontrolujące mieszankę betonową od momentu rozpoczęcia produkcji, poprzez transport, aż do jej wbudowania.

Wszystkie betony mostowe  i kontraktorowe produkowane przez Prefabet Ełk mogą być podawane z użyciem pompy.