87 610 62 71
PRODUCENT ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA
Najwyższa jakość usług i produktów
Nowoczesny park maszynowy
Materiały Budowlane
Najlepiej znamy się na betonie

Certyfikaty

Na produkowane elementy posiadamy, wydane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem CE. Posiadamy również Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na beton towarowy oraz aprobaty techniczne.

Certyfikaty, aprobaty

1487-CPR-29 ZKP 08 1487-CPR-28 ZKP 08 1487-CPR-27 ZKP 08 1487-CPR-10 ZKP 11

KCZ 008-UWB-33 ZKP 09