87 610 62 71
PRODUCENT ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA
Najwyższa jakość usług i produktów
Nowoczesny park maszynowy
Materiały Budowlane
Najlepiej znamy się na betonie

ELEMENTY STUDNI

Studnie „Prefabet Ełk” Sp. z o.o. mają zastosowanie w systemach kanalizacyjnych grawitacyjnych lub pod niskim ciśnieniem, służących do odprowadzania ścieków i wody powierzchniowej, jako:

  • przelotowe,
  • połączeniowe,
  • kaskadowe,
  • ślepe.

Wykonywane według indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano – konstrukcyjnych studnie kanalizacyjne „Prefabet Ełk” Sp. z o.o. można stosować do wbudowania w sieć kanalizacyjną przeznaczoną do odwodnienia dróg, tras kanalizacyjnych i podziemnych elementów konstrukcyjnych oraz na użytek melioracji gruntów położonych w obrębie pasa drogowego lub poza nim.

Elementy wykonywanych studni kanalizacyjnych spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009. Elementy studzienek kanalizacyjnych wykonywane są z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5% lub betonu modyfikowanego polimerami o nasiąkliwości poniżej 3 %. Mogą być również stosowane do wykonywania studzienek przepływowych, pełniących funkcję osadnika zanieczyszczeń stałych i studzienek bezodpływowych, mających zastosowanie wyłącznie w systemach odwadniających i kanalizacji deszczowej, służących do odprowadzenia wód opadowych i wody powierzchniowej.

Elementy studzienek mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego, to jest w normalnych warunkach dla ścieków domowych i odczyszczonych ścieków przemysłowych (tzn. w przypadkach większości sieci kanalizacyjnych, wód deszczowych i wód gruntowych). W przypadku, gdy elementy mają być zastosowane w środowiskach agresywnych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne lub studnie wykonywane z betonu modyfikowanego polimerami. Do studzienek mogą być podłączone przewody w zakresie wymiarowym od DN 150 do DN 600, wykonywane z dowolnych materiałów stosowanych przy budowie sieci kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych:

  • dno studni,
  • kręgi,
  • zwężki redukcyjne,
  • płyty redukcyjne,
  • pierścienie odciążające,
  • płyty pokrywowe pełne lub z otworem.