87 610 62 71
PRODUCENT ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA
Najwyższa jakość usług i produktów
Nowoczesny park maszynowy
Materiały Budowlane
Najlepiej znamy się na betonie

RURY WIPRO

Rury Wipro zostały dostosowane do wymogów aktualnie obowiązujących norm. Produkowane w formach na agregacie do produkcji rur WIPRO BiDi A48 firmy BESSER o średnicy od ”300 do ”1200. Elementy wykonywane są w dwóch wersjach: z uszczelką zintegrowaną lub łączone na uszczelkę klinową. W obydwu przypadkach kielichy rur różnią się kształtem obrzeży.

Na życzenie klienta wykonujemy również cięcie rur na dowolną długość pod dowolnym kątem.

Rury Wipro standardowo wykonywane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%  wodoszczelności W8 oraz mrozoodporności F150 (istnieje również możliwość produkcji rur z betonu wyższej klasy). Rury przeznaczone są do budowania rurociągów kanalizacji. Montowane są w obszarach ruchu kołowego i pieszego w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe w szerokości do 5m od osi toru. Mogą stanowić element drogowych przepustów rurowych w inżynierii komunikacyjnej lub przejść dla zwierząt.

Rury mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego przy korozji powodowanej karbonatyzacją (XC2 do XC4 wg PN-EN-206-1:2003 lub kategorii B wg PN-EN 13369.