87 610 62 71
PRODUCENT ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA
Najwyższa jakość usług i produktów
Nowoczesny park maszynowy
Materiały Budowlane
Najlepiej znamy się na betonie
RURY WIPRO

Rury Wipro Betonowe

Rura prefabrykowana betonowa przeznaczona do budowy prostych odcinków, bezciśnieniowych przewodów kanalizacji zewnętrznej (do 0,5 atm.) prowadzących ścieki sanitarne, deszczowe i przemysłowe o charakterze nieagresywnym w stosunku do sieci i temperaturze nie przekraczającej 400C. Rura WIPRO może być montowana w obszarach ruchu kołowego i pieszego w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe w szerokości do 5 m od osi toru.  Może stanowić element drogowy przepustów rurowych w inżynierii komunikacyjnej lub przejść dla zwierząt.